ADMINISTRAREA AFACERILOR

Tags: administrarea afacerilor

Consiliul Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor

Raport autoevaluare domeniu de doctorat

Raport autoevaluare scoala doctorala

Regulament

1.
Prof. univ. dr. Vasiliu Cristinel Director
2.
Prof. univ. dr. ȚIGU Gabriela Membru
3.

Prof. univ. dr. PELĂU Corina Monica

Membru
4.
Prof. univ. dr. BONCIU Florin Membru
5.
Dr. VLAD Denisa  Membru
6.
Student-doctorand Crîșmariu Oana Membru
7.
Student-doctorand Țăranu Denisa Membru

Membrii Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor

Nr. crt.

Nume

E-Mail

1

Condrea Elena (CV/Domenii)

elenacondrea2003@yahoo.com

2

Costea Carmen-Eugenia (CV/Domenii)

cecostea@yahoo.com

3

Dima Mihaela Alina  (CV/Domenii

alina.dima@fabiz.ase.ro

4

Dinca Violeta  (CV/Domenii

violetamihaeladinca@yahoo.fr

5

Ioncică Maria  (CV/Domenii)

maria.ioncica@com.ase.ro  

6

Nistoreanu Puiu  (CV/Domenii)

puiu.nistoreanu@com.ase.ro

7

Olaru Marieta  (CV/Domenii)

olaru.marieta@com.ase.ro

8

Onete Cristian Bogdan  (CV/Domenii)

cristian.onete@com.ase.ro

9

Pamfilie Rodica  (CV/Domenii)

rodica.pamfilie@com.ase.ro

10

Păunescu Carmen Monica  (CV/Domenii)

carmen.paunescu@fabiz.ase.ro

11

Pelău Corina Monica  (CV/Domenii)

corina.pelau@fabiz.ase.ro

12

Pleşea Doru  (CV/Domenii)

pleseadoru@gmail.com

13

Popescu Dorin-Vicenţiu  (CV/Domenii)

dorin.popescu@com.ase.ro

14

SĂSEANU ANDREEA SIMONA(CV/Domenii)

andreea.saseanu@com.ase.ro

15

Sârbu Roxana  (CV/Domenii)

sarbu.roxana@com.ase.ro

16

Stănciulescu Gabriela  (CV/Domenii)

gabriela_stanciulescu@yahoo.com

17

Tanţău Adrian  (CV/Domenii)

atantau@fabiz.ase.ro

18

Ţigu Gabriela  (CV/Domenii)

tomagsorin62@yahoo.com

19

Toma Sorin George  (CV/Domenii)

gabriela.tigu@com.ase.ro

20

Vasilache Simona Nicoleta  (CV/Domenii)

simona.vasilache@gmail.com

21

Vasiliu Cristinel  (CV/Domenii)

cristi_vasiliu@yahoo.com

22

VOINEA SIMONA - LELIA

lelia.voinea@com.ase.ro

Despre Școala Doctorală Administrarea Afacerilor

 În 1951 se constituie Facultatea de Comerț și Cooperație, în locul Facultății de Științe Comerciale, înființate în anul 1947 - denumirea schimbându-se ulterior în Facultatea de Comerț. Această facultate preia gestionarea temele de cercetare doctorală având tangență cu administrarea afacerilor. În 1966 se constituie două specializări de doctorat (comerț și știința mărfurilor), la care se adaugă, începând cu 1977 teme de cercetare doctorală în domeniul turismului - printre conducătorii de doctorat numărându-se: prof. univ. dr. Iosif lonescu-Muscel, prof. univ. dr. Dumitru Dima, prof. univ. dr. Eugen Bara, prof. univ. dr. Dumitru Patriche.Istoria Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor este strâns legată de istoria universității noastre întrucât Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale avea o declarată orientare în ceea ce privește formarea de economiști în domeniul comerțului și industriei – orientare care s-a menținut de-a lungul întregii sale existente. În contextul acestei orientări, primele teze de doctorat referitoare la administrarea afacerilor au fost elaborate începând cu 1928, fiind abordate teme de cercetare cu privire la aspecte comerciale și studiul mărfurilor.

După 1990 numărul conducătorilor de doctorat a crescut semnificativ, Facultatea de Comerț gestionând domeniul de doctorat Economie. Din 2010 studiile universitare de doctorat se realizează în domeniul de doctorat Administrarea Afacerilor, în cadrul Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor, care reunește conducători de doctorat de la Facultatea de Business și Turism (denumirea actuală a Facultății de Comerț) și de la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine.

În prezent, studiile universitare de doctorat se desfășoară în română, engleză, germană și franceză, Școala Doctorală Administrarea Afacerilor remarcându-se prin dinamism și prin deschidere internațională, reușind să atragă un număr important de studenți – doctoranzi din România, dar și din alte țări printre care Germania, SUA, Marea Britanie, Irak, Iran, Turcia, Tunisia.

       

Program audiențe Directorul Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor

Luni 18.00—20.00

Sala 1407, clădirea  Mihai Eminescu

B-dul Dacia, nr. 41, Sector 1

Tel. +4 021 319 19 01, int. 257

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro