CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

SESIUNEA NOIEMBRIE 2018

TEME SI NUMAR DE LOCURI  

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

REZULTATE FINALE ADMISI / RESPINSI

ÎN ZILELE DE 21, 24 ȘI 25 SEPTEMBRIE 2018, CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI VOR CONFIRMA PARTICIPAREA ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE STUDII DOCTORALE PRIN:

DEPUNEREA DIPLOMELOR ÎN ORIGINAL SAU ÎN COPII LEGALIZATE PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI LA TAXĂ (DACĂ NU AU FOST DEPUSE LA ÎNSCRIERE),

CHITANȚA CARE FACE DOVADA ACHITĂRII TAXEI AFERENTE ŞI

DEPUNEREA CONTRACTULUI DE ŞCOLARIZARE (IN 4 EXEMPLARE, SEMNAT DE CANDIDAT SI DE CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT) – LA BIROUL CSUD, ETAJUL 1 (STR. TAKE IONESCU NR.11)

VINERI 21 SEPTEMBRIE, PROGRAMUL ESTE ÎNTRE ORELE 8.30 – 13.00

LUNI ȘI MARȚI, PROGRAMUL ESTE ÎNTRE ORELE 8.30 – 15.30

ON 21, 24 AND 25 SEPTEMBER 2018, THE ADMITTED CANDIDATES WILL CONFIRM PARTICIPATION IN THE PHD STUDIES BY:

 SUBMISSION OF DIPLOMAS IN ORIGINAL  (THOSE WHO DID NOT)  

-  SUBMISSION OF THE CONTRACT OF STUDIES (IN 4 COPIES) SIGNED BY CANDIDATE AND PHD SUPERVISOR

-  THE PROOF OF PAYMENT FOR STUDY (THOSE WHO DID NOT)  

FRIDAY 21st OF SEPTEMBER WORKING HOURS 8.30 - 13.00

MONDAY AND TUESDAY, WORKING HOURS 8.30 - 15.30

CONTRACT RO / EN / COTUTELA

REZULTATE FINALE SCOALA DOCTORALA ADMINISTRAREA AFACERILOR - ADMISI 

REZULTATE FINALE SCOALA DOCTORALA CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ ECONOMICĂ - ADMISI

REZULTATE FINALE SCOALA DOCTORALA CONTABILITATE - ADMISI

REZULTATE FINALE SCOALA DOCTORALA ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE - ADMISI 

REZULTATE FINALE SCOALA DOCTORALA ECONOMIE I - ADMISI 

REZULTATE FINALE SCOALA DOCTORALA ECONOMIE II - ADMISI

REZULTATE FINALE SCOALA DOCTORALA FINANTE - ADMISI

REZULTATE FINALE SCOALA DOCTORALA INFORMATICA ECONOMICA - ADMISI 

REZULTATE FINALE SCOALA DOCTORALA MANAGEMENT - ADMISI

REZULTATE FINALE SCOALA DOCTORALA MARKETING - ADMISI

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE SPECIALITATE

REZULTATE CONCURS LIMBA ENGLEZA/ENGLISH EXAM RESULTS

REZULTATE CONCURS LIMBA FRANCEZA/FRENCH EXAM RESULTS

REZULTATE CONCURS LIMBA GERMANA/GERMAN EXAM RESULTS

BAREM CONCURS LIMBA ENGLEZA SI LIMBA FRANCEZA

ANUNT CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE COMPETENTA LINGVISTICA

LISTA CANDIDATILOR CARE DAU CONCURS LA LIMBA ENGLEZA

LISTA CANDIDATILOR CARE DAU CONCURS LA LIMBA FRANCEZA

LISTA CANDIDATILOR CARORA LI S-A ECHVALAT LIMBA STRAINA

2. ANEXELE ÎN FORMAT WORD:PROGRAM ADMITERE ȘI SĂLI - SESIUNEA IULIE 2018

Ordin_3062_2018_modificare O 6102_2016 privind admitere

Documente solicitate în vederea atestării diplomelor de Centrul Naţional de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și obţinerea scrisorilor de acceptare la studii universitare de doctorat

Graficul desfășurării procesului de selecție a candidaților și a concursului de admitere la studiile universitare de doctorat:

ARHIVĂ:

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro