Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat pentru anul universitar 2017 - 2018

Metodologie Admitere Doctorat 2017Graficul desfăşurării procesului de selectie a candidaţilor şi a concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 2017 – 2018Sesiunea iulie 2017 

Perioada

Activităţi

9 -13 ianuarie 2017

Anunţarea la CSUD de către fiecare şcoală doctorală a numărului de locuri scoase la concurs pentru fiecare conducător de doctorat şi a temelor scoase la concurs

 

1 februarie –3 iulie 2017

Preînscrierea on-line a candidaţilor

10 – 12 iulie 2017

Înscrierea candidaţilor - între orele 900-1300 şi 1500-1800; depunerea şi verificarea dosarelor

14 iulie 2017

Afişarea repartizării candidaţilor pe săli pentru susţinerea examenului de competenţă lingvistică (după caz)

17 iulie 2017

Susţinerea examenului de competenţă lingvistică şi afişarea rezultatelor

18 iulie 2017

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor privind examenul de competenţă lingvistică

19-20 iulie  2017

Susţinerea examenului de specialitate

21 iulie 2017

Afişarea rezultatelor la examenul de specialitate

24-27 iulie 2017

Confirmarea participării studenţilor doctoranzi admişi în cadrul programului de studii doctorale, prin plata taxelor aferente, depunerea diplomelor în original sau în copii legalizate pentru candidații admiși la taxă (dacă nu au fost depuse la înscriere) şi semnarea contractului de studii universitare de doctorat

28 iulie 2017

Afişarea listei studentilor admişi la doctorat pe locurile cu finanţare de la bugetul de stat şi a celor admişi pe locurile în regim cu taxă.

Afişarea candidaţilor în așteptare care pot fi acceptaţi în cadrul programului de doctorat.

31 iulie 2017

Confirmarea participării candidaţilor în aşteptare în cadrul programului de studii doctorale, prin plata taxelor aferente, depunerea diplomelor în original şi semnarea contractului de studii universitare de doctorat

2 octombrie 2017

Înmatricularea candidaţilor admişiSesiunea septembrie 2017

Perioada

Activităţi

12 – 13 septembrie 2017

Înscrierea candidaţilor - între orele 900-1300 şi 1500-1800; depunerea şi verificarea dosarelor

 

14 septembrie 2017

Afişarea repartizării candidaţilor pe săli pentru susţinerea examenului de competenţă lingvistică (după caz)

 

15 septembrie 2017

Susţinerea examenului de competenţă lingvistică şi afişarea rezultatelor

 

18 septembrie 2017

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor privind examenul de competenţă lingvistică

 

20 septembrie 2017

Susţinerea examenului de specialitate

 

21 septembrie 2017

 

Afişarea rezultatelor la examenul de specialitate

22-26 septembrie 2017

Confirmarea participarii studentilor admişi în cadrul programului de studii doctorale prin depunerea depunerea diplomelor în original sau în copii legalizate pentru candidații admiși la taxă (dacă nu au fost depuse la înscriere),  plata taxelor aferente şi semnarea contractului de şcolarizare

2 octombrie 2017

Înmatricularea candidaţilor admişiSesiunea specială noiembrie 2017

Perioada

Activităţi

 

20 – 21 noiembrie 2017

Înscrierea candidaţilor - între orele 900-1300 şi 1500-1800; depunerea şi verificarea dosarelor

 

22 noiembrie 2017

Afişarea repartizării candidaţilor pe săli, pentru susţinerea examenului de competenţă lingvistică (după caz)

 

23 noiembrie 2017

Susţinerea examenului de competenţă lingvistică şi afişarea rezultatelor

 

24 noiembrie 2017

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor privind examenul de competenţă lingvistică

 

27 noiembrie 2017

Susţinerea examenului de specialitate

 

28 noiembrie 2017

 

Afişarea rezultatelor la examenul de specialitate

29 noiembrie 2017

Confirmarea participarii studentilor admişi în cadrul programului de studii doctorale prin plata taxelor aferente şi semnarea contractului de şcolarizare

4 decembrie 2017

Înmatricularea candidaţilor admişi


Anexa 2 - Documente solicitate în vederea atestării diplomelor de Centrul Naţional de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și obţinerea scrisoriilor de acceptare la studii universitare de doctorat

Anexa 3 - Certificatele de competenţă lingvistică recunoscute de ASE

Anexa 4 - Tematica examenului de competenţă lingvistică

Anexa 5 - Formularul de înscriere doctorat

Anexa 6 - Formularul Scrisoare de recomandare doctorat

Anexa 7 - Formularul Curriculum Vite doctorat

Anexa 8 - Formularul Propunere proiect de cercetare doctorat

Cerere CPV 2017

OMEN 3473 / 17.03.2017

Ordin 3236 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate
Arhivă - Admitere 2016

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8102. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro