ANUNȚ PENTRU STUDENȚII - DOCTORANZI DIN ANUL I ȘCOALA DOCTORALĂ CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ

ȘCOALA DOCTORALĂ CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ

 

REAMINTIM STUDENȚILOR–DOCTORANZI DIN ANUL I, CĂ POTRIVIT PROGRAMĂRII ANUNȚATE, CURSUL TEORIA JOCURILOR, OPTIMIZARE SI TEORIA DECIZIILOR ORGANIZAT DE ȘCOALA DOCTORALĂ CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ, SUSȚINUT DE PROF. UNIV. DR. DOBRE ION, ESTE PROGRAMAT PENTRU DATA DE 16 DECEMBRIE 2017, SALA 2621, ÎNTRE ORELE 10.30 – 13.30

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro