ANUNȚ PENTRU STUDENȚII ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL I

(ANUL UNIV. 2018-2019)

Vă informăm că Potrivit Art. 39. (2) din Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat, planul individual de doctorat (PID), trebuie să fie depus la Biroul CSUD (str Take Ionescu nr. 11, eraj 1) de către studentul-doctorand în termen de cel mult 30 de zile de la data înmatriculării în anul I de studii, adică până la data de 31 octombrie 2018.

Documentul trebuie semnat de către studentul – doctorand, conducătorul de doctorat, membrii Comisiei de îndrumare și directorul Școlii doctorale.

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro