Concurs ocupare post director C.S.U.D

Academia de Studii Economice din Bucuresti

anunta:

În conformitate cu art. 11 alin. (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H. G. nr. 681/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Academia de Studii Economice din Bucuresti anunta organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, pentru  mandatul 2020-2024. Concursul va avea loc în perioada 16 – 21 septembrie 2020, la sediul Rectoratului Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în strada Piata Romana, nr. 6, sector 1, Bucuresti conform metodologiei aprobata de Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti din data de 25 mai 2020.

La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate si care îndeplinesc standardele minimale si obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, a anuntului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

Metodologia si conditiile de concurs sunt disponibile la adresa www.ase.ro, iar informatii suplimentare se obtin la telefon: 021 – 3191900, 021-3191901, interior 427 si prin e-mail gabriela.zamfir@ase.ro.

RECTOR,

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro