INFORMARE PENTRU STUDENȚII – DOCTORANZI DIN ANUL I, II, III (anul univ 2018 - 2019)

INFORMARE

Potrivit Graficului activităților pentru anul universitar 2018 – 2019, în perioada 15 – 18 iulie 2019 este stabilită SESIUNEA PENTRU REEVALUAREA RAPOARTELOR DE PROGRES AL CERCETĂRII

Studenții - doctoranzi din anii I, II și III care nu au susținut rapoartele de progres în sesiunea 3– 14 iunie 2019, sau cei ale căror rapoarte au fost respinse le vor putea susține în perioada menționată mai sus.

Activitatea se va desfășura după următorul calendar:

In perioada 15 – 18 iulie 2019 studenții - doctoranzi vor accesa platforma http://portal.doctorat.ase.ro utilizând conturile create și vor încărca în pagina personală toate informațiile necesare generării raportului de progres, inclusiv forma extinsă a acestuia, în format PDF. Rapoartele generate pe platforma portal.doctorat.ase.ro vor putea fi exportate în format PDF sau Word, pentru a putea fi printate. Forma printată a raportului trebuie sa aibă avizul conducătorului de doctorat.

Până pe data de 12 iulie 2019 studenții doctoranzi care vor susține rapoartele de progres în sesiunea de reevaluare, vor trimite pe adresa de e-mail doctorat@ase.ro, chitanța scanată care face dovada plății taxei pentru reevaluare 550 lei, respectiv 350 Euro.

Potrivit Anexei 1. X (d,e) din Metodologia privind taxele percepute în Academia de Studii Economice din București, taxa pentru evaluările din sesiunea de reprogramare și de diferență pentru rapoartele de cercetare doctorală susținute de către doctoranzii

din România și din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană, este de 550 lei/evaluare.

(e) taxa pentru evaluările din sesiunea de reprogramare și de diferență pentru rapoartele de cercetare doctorală susținute de către doctoranzii din afara Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, pe cont propriu

valutar, este de 350 euro/evaluare

În ziua stabilită de către conducătorul de doctorat pentru susținerea raportului de progres (în sesiunea de reevaluare), studenții – doctoranzi se vor prezenta în fața comisiei de îndrumare, cu raportul de

progres și copia după chitanță atașată.

Până pe data de 19 iulie 2019, cel mai târziu, studenții – doctoranzi vor preda rapoartele de progres la Biroul CSUD, str Tache Ionescu nr 11, pentru anul I - sala 8104, pentru anul II – sala 8102 și anul III - sala 8106), conform programului cu publicul afișat pe site; forma printată a raportului trebuie sa aibă avizul conducătorului de doctorat, semnăturile memebrilor comisiei de îndrumare, data evaluării și semnătura studentului - doctorand;

Problemele întâmpinate vor fi anunțate pe email către:

- Director CSUD - Prof.univ.dr. Mihai Daniel ROMAN, e-mail: mihai.roman@ase.ro

- Secretarul tehnic al CSUD - Conf.univ.dr. Vlad Diaconiță, e-mail: diaconita.vlad@ie.ase.ro

- Șef Birou CSUD – Psih. Mihaela Anghelescu, e-mail: mihaela.anghelescu@ase.ro;

Vă atragem atenția că, potrivit Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat, nepromovarea raportului de progres pentru anul universitar 2018 – 2019 în sesiunea de

reevaluare 15 – 18 iulie 2019, va avea drept consecință exmatricularea dumneavoastră de la studiile universitare de doctorat.

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro