Programe POSDRU

Academia de Studii Economice a câștigat, în calitate de beneficiar, 2 proiecte cu finanțare europeana nerambursabila prin programul POSDRU, proiecte care au drept obiectiv general "creșterea atractivității și motivației carierei de cercetare pentru doctoranzi și îmbunătățirea formarii viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat".
 
Eligibili pentru sprijin financiar prin intermediul acestor proiecte sunt doctoranzii cu frecventa înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2014/2015, care nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5.
 
Sprijinul financiar se va acorda pe baza de concurs pentru 120 doctoranzi înmatriculați în ASE ai va consta în:
  • acordare de burse doctorale,
  • sprijin financiar suplimentar pentru mobilități internaționale,
  • decontarea cheltuielilor pentru participarea la conferințe internaționale în țară și străinătate (transport, cazare și taxe participare),
  • participare la activitățile și manifestările științifice organizate în cadrul proiectelor.
Mai multe informații pe site:
 

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro