Conf. univ. dr. JIANU IONEL

Componența comisiei de abilitare:

  • Prof. Univ. Dr. PĂUNICĂ Mihai (Academia de Studii Economice din București)
  • Prof. Univ. Dr. TIRON TUDOR Adriana (Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca)
  • Prof. Univ. Dr. DEACONU Adela (Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca) 
  • Prof. Univ. Dr. DUMITRU Mădălina (Academia de Studii Economice din București) - membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro