Conf. univ. dr. MITRICĂ Nelu Eugen

Componența comisiei de abilitare:

  • Prof.univ.dr. BREZEANU Petre (Academia de Studii Economice din București)
  • Prof. univ. dr. TODEA Alexandru (Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca)
  • Prof.univ.dr. DIMA Bogdan (Universitatea de Vest din Timișoara) 
  • Prof.univ.dr. BRAȘOVEANU Iulian Viorel (Academia de Studii Economice din București) - membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro