Dosare Depuse

Scoala Doctorală Economie I

  1. Poziția de membru al Consiliului Școlii Doctorale Economie I, din afara școlii doctorale, din cadrul personalităților din domeniu

Dosare depuse:

  1. Director General/Președinte al Consiliului Științific în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice Costin C Kirițescu al Academiei Române – Doamna Luminița CHIVU

o   CV Luminița CHIVU

o   Lista publicații Luminița CHIVU

 

Scoala Doctorală Economie II

A.    Poziția de DIRECTOR AL ȘCOLII DOCTORALE ECONOMIE II

Dosare depuse:

1.      Conf. univ. dr. LĂDARU Georgiana Raluca

o   CV Lădaru Georgiana Raluca

o   Lista de lucrari Lădaru Georgiana Raluca

o   Aviz Lădaru Georgiana-Raluca

B.     Poziția de membru al Consiliului Școlii Doctorale Economie II, din afara școlii doctorale, din cadrul personalităților din domeniu

Dosare depuse:

1.      Director /Cercetător Științific Gradul I, Institutul de Economie Agrară, Belgrad, Serbia -  SUBIĆ Jonel

o   CV SUBIĆ Jonel

o   LISTA DE LUCRĂRI SUBIĆ Jonel

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro