FORMULARE

CONTRACTE STUDII DE DOCTORAT 2023-2024

RO

ENG

BIROU CSUD

  CONTRACT STUDII DE DOCTORAT

  ACTE ADIȚIONALE

  * Contractele se semneaza in original (olograf)

  PLANUL INDIVIDUAL DE DOCTORAT (PID)/

  INDIVIDUAL PLAN FOR PHD STUDIES  2023-2024

  PID-urile se depun la SD până pe 20.10.2023 și la CSUD până pe 27.10.2023. 

  PID-ul poate fi depus electronic, cu semnaturi electronice.

  CERERI PRELUNGIRE/GRAȚIE/PRELUNGIRE LA GRAȚIE 2023-2024 (arhivate)

  RAPORTUL DE PROGRES

  • Model raport-progres (RO-Program Doctoral) - ATENTIE: Acesta este un model. A nu se completa in word.

   Informatiile ce se regasesc în acest model de raport se completeaza direct pe platforma portal.doctorat.ase.ro

   Perioada de încărcare a rapoartelor de progres pe platforma este 16.05.2022-03.06.2022.

   Platforma va fi activă în aceasta perioada, iar doctoranzii din anul 1 urmează să primească datele de conectare la platformă.

  • Model of progress report (EN-Doctoral studies) - ATTENTION: This is a model. Do not fill in this document.

   The information found in this model report will be completed directly on the platform portal.doctorat.ase.ro The period for uploading progress reports on the platform is 16.05.2022-03.06.2022. The platform will be active during this period and the first year doctoral students will receive the connection data to the platform soon.

  Contact

  Academia de Studii Economice din Bucuresti
  Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

  Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
  Telefon: 319 19 00 / int. 603 
  Telefon: 021 312 55 84
  Telefon: 0372.713.954

  Email: doctorat@ase.ro