Invitatie Conferinta Internationala PIGE, 29 iunie – 1 iulie 2023, Constanta

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța are plăcerea de a vă invita să participaţi în perioada 29 iunie – 1 iulie 2023 la 

Conferinţa Internaţională „Present Issues of Global Economy” (PIGE) – ediţia a 20-a.

 

Lucrările participanților la manifestarea științifică vor fi publicate în Analele Universităţii Ovidius. Seria: Ştiinţe Economice - Vol. XXII, Nr. 1/2023 revistă indexată în bazele de date internaţionale RePEc, DOAJ, EBSCO, CABELL, ULRICH'S, J-GATE, Scientific Indexing Services, INFOBASE INDEX, ResearchBib, Directory Research Journals Indexing, inclusiv ERIH PLUS – bază de date agreată de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior.

 

Termenul limită pentru înscrierea lucrărilor este 6 iunie 2023.

 

Pentru publicarea unei lucrări în volumul conferinței este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: conformarea cu cerințele de tehnoredactare care însoțesc prezenta invitație și cu structura impusă pentru conținut, respectarea termenele limită, acceptarea de către Comitetul Științific și plata taxei de participare. Lucrarea va fi însoțită de formularul de înregistrare atașat la această invitație.

 

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro