Susținere teză de doctorat: MAEREAN E T CAMELIA - BEATRICE

Data sustinere: 27 septembrie 2023

Sala: 0333

Ora: 08:00

Detalii:

Membrii Comisiei:

  • Prof. univ. dr. Dobrin Octavian Cosmin, Academia de Studii Economice din București, preşedinte
  • Prof. univ. dr. Cristache Nicoleta, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, membru
  • Prof. univ. dr. Jaradan Mohammed, Universitatea Valahia din Târgoviște, membru
  • Prof. univ. dr. Dobrea Răzvan - Cătălin, Academia de Studii Economice din București, membru
  • Prof. univ. dr. Andreica Marin, Academia de Studii Economice din București, conducător de doctorat

Publicat pe site, azi 04.09.2023

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro